YOMRA
Explore Trabzon

Yomra'nın kuruluş tarihi, Trabzon 'un kuruluş tarihiyle birlikte değerlendirilmelidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 26 Ekim 1461 yılında Trabzon'u fethetmesiyle Anadolu 'da Türk egemenliğinde olmayan son toprak parçası da Türk birliğine katılmıştır. Bundan sonra Trabzon 'un doğu taraflarının işgaliyle Şehzade Bayezid 'in lalası Hızır Bey memur edilmiştir. Yomra 'da onun vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun içine girmiştir. Hızır Bey aynı zamanda Trabzon 'un ilk valisi olmuştur.

Yomra'da ilk yerleşme Hızır Bey zamanında başlamıştır. Tarih boyunca birçok kavimlere yurt olmuş, gelen geçen kavimlerden birçok şeyler almış ve vermiş olan Yomra, uzun zaman Trabzon 'un bünyesinde köy olarak kalmış ve ismini duyuramamıştır. Trabzon kadar eski bir maziye sahiptir. Fakat sahip olduğu tarihi eserler Trabzon 'un sahip olduğu eserler kadar zengin değildir. Trabzon 'un ekili biçili arazileri ile meyve bahçeleri Yomra ve çevresinde olup, 20. yüzyılın başına kadar Trabzon 'un meyve ihtiyacı buradan karşılanmaktaydı.

4 Nisan 1916 Yomra'nın en karanlık ve acı günlerinin başlangıç tarihidir. Birinci Dünya Savaşı'nda dört büyük cephede savaşmak mecburiyetinde kalmamız daha sonra birçok sıkıntıların doğmasına sebep olmuştur.

1917 yılında Rusya'da Bolşevik İhtilalı'nın çıkmasıyla işgalci Rus kuvvetleri yavaş yavaş memleketimizi terk etmeye başladılar. 24 Şubat 1918'de Yomra işgalci Rus kuvvetlerinin elinden kurtuldu.

YOMRA
  Yazdır

Explore Trabzon
Explore Trabzon

Yomra'nın kuruluş tarihi, Trabzon 'un kuruluş tarihiyle birlikte değerlendirilmelidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 26 Ekim 1461 yılında Trabzon'u fethetmesiyle Anadolu 'da Türk egemenliğinde olmayan son toprak parçası da Türk birliğine katılmıştır. Bundan sonra Trabzon 'un doğu taraflarının işgaliyle Şehzade Bayezid 'in lalası Hızır Bey memur edilmiştir. Yomra 'da onun vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun içine girmiştir. Hızır Bey aynı zamanda Trabzon 'un ilk valisi olmuştur.

Yomra'da ilk yerleşme Hızır Bey zamanında başlamıştır. Tarih boyunca birçok kavimlere yurt olmuş, gelen geçen kavimlerden birçok şeyler almış ve vermiş olan Yomra, uzun zaman Trabzon 'un bünyesinde köy olarak kalmış ve ismini duyuramamıştır. Trabzon kadar eski bir maziye sahiptir. Fakat sahip olduğu tarihi eserler Trabzon 'un sahip olduğu eserler kadar zengin değildir. Trabzon 'un ekili biçili arazileri ile meyve bahçeleri Yomra ve çevresinde olup, 20. yüzyılın başına kadar Trabzon 'un meyve ihtiyacı buradan karşılanmaktaydı.

4 Nisan 1916 Yomra'nın en karanlık ve acı günlerinin başlangıç tarihidir. Birinci Dünya Savaşı'nda dört büyük cephede savaşmak mecburiyetinde kalmamız daha sonra birçok sıkıntıların doğmasına sebep olmuştur.

1917 yılında Rusya'da Bolşevik İhtilalı'nın çıkmasıyla işgalci Rus kuvvetleri yavaş yavaş memleketimizi terk etmeye başladılar. 24 Şubat 1918'de Yomra işgalci Rus kuvvetlerinin elinden kurtuldu.Diğer Başlıklar
Приезжайте, посмотрите Трабзон
Black Sea Timelapse
TAKALARIN HAYATA GÖZÜNÜ AÇTIĞI YER: ÇAMBURNU
GEZDİKÇE GÖRDÜKÇE TRABZON
Kervan Yolu
Blacksea Adventure In Turkey
KENTİ AVUÇLARINDA SUNAN BOZTEPE
Explore Trabzon © 2023