KÖPRÜBAŞI

Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında bilimsel bir literatür yok denecek azdır. Eldeki tarihi bilgilere göre Trabzon'un fethinden sonra Orta Asya'dan gelen çeşitli Türk kavimleri Trabzon'a gelerek boş buldukları yerlere yerleştirilerek buraları iskân etmişleridir. Köprübaşı iskâna açılmadan önce çok sık ve gür ormanlarla kaplı idi. Ağaçların sıklığından dolayı güneş toprağı ısıtmazdı.

Of ilçesine yerleşen Türk kavimlerinden bir aile; Of ilçesi ile Köprübaşı arasında bulunan Kozalak Dağı denilen tepeyi aşarak bugünkü Köprübaşı ilçesine gelmiştir. Ormanın içinde güneşten ara bir yerde bir baraka yapmak suretiyle buraya yerleşmiştir. Bu yerleşim yeri güneşten ara yer diye adlandırıldığından bilahare Köprübaşı denilen ve ilk iskân edilen bölgeye Güneşara adı verilerek uzun yıllar bu şekilde adlandırılmıştır. Daha sonra Şarki ve Garbi Güneşara olmak üzere iki muhtarlığa dönüştürülmüştür.

Bölgenin merkezinden akmakta olan ve kaynağı merkezden 40 km uzakta yaylalarda bulunan Manahoz Deresi etrafında yerleşen halkın, yayaların geçişini sağlamak üzere mevcut Manahoz Deresi üzerinde çok sayıda köprü yapmak suretiyle ve bu köprülere çeşitli adlar verilerek ( baş köprü, büyük köprü, orta köprü vb. ) bilahare Sürmene ile Köprübaşı arasında en son yapılan köprüye köprülerin başı denilmek suretiyle, Güneşara denilen yerleşim yeri “ KÖPRÜBAŞI “ adını almıştır.

KÖPRÜBAŞI
  Yazdır

Explore Trabzon

Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında bilimsel bir literatür yok denecek azdır. Eldeki tarihi bilgilere göre Trabzon'un fethinden sonra Orta Asya'dan gelen çeşitli Türk kavimleri Trabzon'a gelerek boş buldukları yerlere yerleştirilerek buraları iskân etmişleridir. Köprübaşı iskâna açılmadan önce çok sık ve gür ormanlarla kaplı idi. Ağaçların sıklığından dolayı güneş toprağı ısıtmazdı.

Of ilçesine yerleşen Türk kavimlerinden bir aile; Of ilçesi ile Köprübaşı arasında bulunan Kozalak Dağı denilen tepeyi aşarak bugünkü Köprübaşı ilçesine gelmiştir. Ormanın içinde güneşten ara bir yerde bir baraka yapmak suretiyle buraya yerleşmiştir. Bu yerleşim yeri güneşten ara yer diye adlandırıldığından bilahare Köprübaşı denilen ve ilk iskân edilen bölgeye Güneşara adı verilerek uzun yıllar bu şekilde adlandırılmıştır. Daha sonra Şarki ve Garbi Güneşara olmak üzere iki muhtarlığa dönüştürülmüştür.

Bölgenin merkezinden akmakta olan ve kaynağı merkezden 40 km uzakta yaylalarda bulunan Manahoz Deresi etrafında yerleşen halkın, yayaların geçişini sağlamak üzere mevcut Manahoz Deresi üzerinde çok sayıda köprü yapmak suretiyle ve bu köprülere çeşitli adlar verilerek ( baş köprü, büyük köprü, orta köprü vb. ) bilahare Sürmene ile Köprübaşı arasında en son yapılan köprüye köprülerin başı denilmek suretiyle, Güneşara denilen yerleşim yeri “ KÖPRÜBAŞI “ adını almıştır.



Diğer Başlıklar
TÜM YOLLARIN ÇIKTIĞI YER: MEYDAN PARKI
FELSEFE'NİN YAŞADIĞI MEKÂN: FAROZ BALIKÇI LİMANI
Black Sea From The Air
YOROZ FENERİ
KENTİ AVUÇLARINDA SUNAN BOZTEPE
GEZDİKÇE GÖRDÜKÇE TRABZON
Black Sea Timelapse
YERYÜZÜNÜN İLK AÇIK MİNARELİ MESCİDİ: KADIRGA YAYLASI
Explore Trabzon © 2023