ARAKLI

Doğu Karadeniz'deki diğer yerlerde olduğu gibi Araklı'nın da tarih öncesi arkeolojik çalışmalarla aydınlatılmış değildir. Ancak binyıllar boyunca Doğu-Batı ticaretinin en canlı güzergâhı olan İpek Yolunun Karadeniz'e Ulaştığı toprakların üzerinde kurulmuş olması ticari değerinin yanında askeri ve jeostratejik değerlere sahip olması ilçedeki yerleşimin Trabzon'dan çok sonra olmadığını düşündürtmektedir.

Araklı ilçesi de pek çok Karadeniz kenti gibi, güneye doğru yükselen, kıyıya paralel uzanmış sıradağların önünde, dar bir sahil şeridi üzerinde kurulmuştur.

Doğu Karadeniz'i Güneyden kuşatan ve savunmasını kolaylaştıran, dağlar Anadolu'ya hükmeden yönetimlerin bölge üzerinde otorite kurmasını, ticari ilişkilerle bölge kültürünün değiştirilmesini uzun süre engellemiş kendi bildiğince kendine yeterek yaşamayı benimseyen bir insan tipinin oluşmasına neden olmuştur.

Ayrıca Araklı'dan Trabzon istikametine doğru yaklaşık 3 km uzakta tarihi Kalecik Kalesi bulunmaktadır ki kale Canayer Kalesi'nin bir uzantısıdır.

Çay ve fındık tarımı başlıca gelir kaynağı olup, hayvancılık geleneksel yaylacılık yöntemiyle yapılmaktadır.

Cumhuriyet döneminde Sürmene ilçesine bağlı bir bucak iken 1953 yılında ilçe olmuş ve Araklı Belediyesi de bu tarihte kurulmuştur.

ARAKLI
  Yazdır

Explore Trabzon

Doğu Karadeniz'deki diğer yerlerde olduğu gibi Araklı'nın da tarih öncesi arkeolojik çalışmalarla aydınlatılmış değildir. Ancak binyıllar boyunca Doğu-Batı ticaretinin en canlı güzergâhı olan İpek Yolunun Karadeniz'e Ulaştığı toprakların üzerinde kurulmuş olması ticari değerinin yanında askeri ve jeostratejik değerlere sahip olması ilçedeki yerleşimin Trabzon'dan çok sonra olmadığını düşündürtmektedir.

Araklı ilçesi de pek çok Karadeniz kenti gibi, güneye doğru yükselen, kıyıya paralel uzanmış sıradağların önünde, dar bir sahil şeridi üzerinde kurulmuştur.

Doğu Karadeniz'i Güneyden kuşatan ve savunmasını kolaylaştıran, dağlar Anadolu'ya hükmeden yönetimlerin bölge üzerinde otorite kurmasını, ticari ilişkilerle bölge kültürünün değiştirilmesini uzun süre engellemiş kendi bildiğince kendine yeterek yaşamayı benimseyen bir insan tipinin oluşmasına neden olmuştur.

Ayrıca Araklı'dan Trabzon istikametine doğru yaklaşık 3 km uzakta tarihi Kalecik Kalesi bulunmaktadır ki kale Canayer Kalesi'nin bir uzantısıdır.

Çay ve fındık tarımı başlıca gelir kaynağı olup, hayvancılık geleneksel yaylacılık yöntemiyle yapılmaktadır.

Cumhuriyet döneminde Sürmene ilçesine bağlı bir bucak iken 1953 yılında ilçe olmuş ve Araklı Belediyesi de bu tarihte kurulmuştur.Diğer Başlıklar
Blacksea Adventure In Turkey
GEZDİKÇE GÖRDÜKÇE TRABZON
HAMAMİZADE İHSAN BEY KÜLTÜR MERKEZİ
TÜM YOLLARIN ÇIKTIĞI YER: MEYDAN PARKI
FELSEFE'NİN YAŞADIĞI MEKÂN: FAROZ BALIKÇI LİMANI
YOROZ FENERİ
AS WE TRAWEL AS WE SEE TRABZON
Explore Trabzon © 2020